Wat is dossieropbouw?

Dossieropbouw is – in deze context – het schriftelijk vastleggen van bewijsstukken over het (dis)functioneren van een medewerker. Dergelijke stukken hebben pas bewijskracht als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo’n dossier met bewijzen komt goed van pas wanneer het bijvoorbeeld tot een ontslagprocedure komt.

Begin op tijd met dossieropbouw

Je wilt niet te laat beginnen met het opbouwen van een dossier. Wanneer (je vermoedt dat) een medewerker disfunctioneert, raden we aan zo snel mogelijk te beginnen met het verzamelen van bewijzen hiervan.

Begin met dossieropbouw voor het ‘echt’ misgaat. Als er problemen ontstaan, is het fijn al een dossier te hebben.

Menselijke aanpak

Starten met dossieropbouw, is voor niemand leuk. Het is niet fijn dat iemand binnen de organisatie disfunctioneert, maar voor de medewerker in kwestie kan dossieropbouw ook hard aankomen.

Starten met dossieropbouw kan koud overkomen, bijvoorbeeld wanneer direct een advocaat in de hand wordt genomen. Dit kan het disfunctioneren verergeren. Wij gaan liever voor een menselijke aanpak:

  • Samen in gesprek over het disfunctioneren
  • Concreet actieplan voor verbetering
  • Ondertussen al wel starten met dossieropbouw

Hoewel we opereren vanuit menselijk oogpunt, werken we praktisch en resultaatgericht. Geen koude, zakelijke aanpak maar vooral doen.

Bouw altijd een dossier op

Is er sprake van (een vermoeden van) disfunctioneren? Start dan altijd met dossieropbouw en ga hierover in gesprek met de medewerker in kwestie. Verbetert het gedrag? Probleem opgelost. Loopt het uit op een juridische procedure? Dan ben je goed voorbereid.

Laagdrempelig juridisch advies

Heb je juridisch advies nodig maar is een gerechtelijke procedure (nog) niet gewenst of haalbaar? Dat kunnen wij ons goed voorstellen. Laat je adviseren door een van onze experts. Wij combineren onze juridische kennis met HR ervaring voor effectieve interventies en een menselijke aanpak.

Komt het onverhoopt toch tot een gerechtelijke procedure? Dan kunnen wij je doorverwijzen naar gespecialiseerde advocaten waar wij veelvuldig mee samenwerken.

Juridisch advies op maat

Heb je het vermoeden dat een van je medewerkers disfunctioneert en kun je wel wat hulp gebruiken bij de dossieropbouw? Of zit je met een andere arbeidsrechtelijke vraag? We helpen je graag verder met juridisch advies op maat. Neem dan contact met ons op.