7 voordelen van E-Learning

E-Learning is steeds meer in opkomst. Waar voorheen trainingen en cursussen op locatie werden georganiseerd, kiezen organisaties tegenwoordig steeds vaker voor E-Learning. De inzet van E-Learning biedt veel mogelijkheden, zowel voor jou als werkgever als voor je werknemers. In deze blog geef ik 7 voordelen van E-Learning.

1. Leren op maat

Als medewerker kan je met E-Learning op je eigen tempo leren. Zo kan je als werkgever lesstof klaarzetten of medewerkers zelf lesstof laten kiezen die aansluit bij zijn of haar functie en/of leerbehoefte.

2. Centraliseren van informatie

De regels, protocollen en richtlijnen van je organisatie kan je op een interactieve manier in E-Learning zetten. Denk bijvoorbeeld aan filmpjes, afbeeldingen, casussen etc. Wanneer je E-Learning in een platform inricht, kunnen je medewerkers deze informatie gemakkelijk terugvinden.

3. De medewerker krijgt de regie over zijn of haar ontwikkeling

E-Learning draagt bij aan de autonomie en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers door ze regie te geven over hun eigen ontwikkeling. Met behulp van E-Learning kunnen medewerkers zelf beslissen waar en wanneer ze leren.

Als werkgever kan je onderscheid maken tussen verplichte en niet verplichte modules. Het inwerkprogramma of een module veilig werken kan je bijvoorbeeld verplicht stellen, en een periode instellen waarbinnen de module moet worden afgerond.

Daarnaast kan je ook optionele modules aanbieden. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan E-Learning gericht op persoonlijke ontwikkeling, zoals een module assertiviteit. Maar ook een verdiepende module behoort tot de mogelijkheden.

4. Stimuleren van onderlinge uitwisseling van informatie

E-Learning biedt mogelijkheden om van elkaar te leren door het delen van informatie.

Wanneer je E-Learning inricht in een platform kunnen medewerkers door middel van een forum of een chatfunctie ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.

5. Overzicht van prestaties

Zowel als werkgever en werknemer kan je gemakkelijk inzien welke modules zijn afgerond en met welk resultaat. Als werkgever heb je hierdoor inzicht in de ontwikkeling en bekwaamheden van je medewerker. De medewerker kan zelf ook inzien welke modules zijn afgerond en welke modules hij of zij nog moet of wilt volgen.  

6. Kwaliteitsborging

Met E-Learning volgen je medewerkers exact dezelfde module. Als werkgever ben je dus verzekerd van de kwaliteit en inhoud van de training.

7. Tijd- en kostenbesparing

Met de inzet van E-Learning bespaar je als werkgever reiskosten. Daarnaast ben je minder kosten kwijt aan trainers. Een zelf ontwikkelde E-Learning kan je gemakkelijk beschikbaar stellen aan meer medewerkers. Bij een ingekochte E-Learning kan je vaak voor een kleine meerprijs meer gebruikers toevoegen.

Als medewerker kan je efficiënter leren doordat je op je eigen tempo kan leren, en geen rekening hoeft te houden met je medecursisten. Bovendien ben je als medewerker geen reistijd kwijt.

Wil je meer weten over de toegevoegde waarde van E-Learning voor je organisatie? Of wil je advies over de opzet van E-Learning binnen je organisatie? Neem dan gerust contact met ons op.