One-stop-shop voor alle ondernemers met personeel in dienst

Heron Adviesgroep: een aangepaste naam, een nieuwe website, maar met dezelfde mensen en dezelfde filosofie.

We nemen afscheid van Heron Healthcare als handelsnaam. In de afgelopen jaren hebben we veel werk verzet in de zorgsector, maar opdrachtgevers in andere segmenten klopten in toenemende mate bij ons aan. Ook particulieren die laagdrempelige juridische bijstand zochten, kwamen bij ons terecht. De toevoeging ‘Healthcare’ dekt simpelweg de lading niet meer.

Heron is een one-stop-shop voor alle ondernemers met personeel in dienst. Veel ondernemers werken met verschillende, externe partijen samen voor uiteenlopende personeelszaken. Een re-integratiespecialist voor een zieke medewerker, een advocaat om een ontslagvoorstel te begeleiden, een accountant om een arbeidsovereenkomst op te maken, een interim HR-adviseur voor het uitrollen van een performance managementsysteem, een W&S-bureau om een openstaande vacature in te vullen of een coach om een vastgelopen medewerker weer op gang te helpen. Vaak werken deze leveranciers tegen prachtige uurtarieven en zijn de werkzaamheden niet eens echt hun ‘corebusiness.’ Heron Adviesgroep is volledig afgestemd op MKB ondernemers met personeel in dienst: personeelszaken zijn onze corebusiness.

Heron beschikt over vakkundige, oprecht betrokken, flexibele medewerkers met een hands-on mentaliteit en specialistische kennis op het gebied van HRM, arbeidsrecht en P&O. Wij houden van pragmatische, effectieve HR interventies. Geen quick-fixes of hippe instrumenten voor complexe problemen, maar oplossingen waarvan de werking is bewezen. We bieden ondernemers ondersteuning bij al hun vraagstukken rondom personeel. Van incidenteel advies tot volledige uitbesteding.

Met onze vernieuwde marktuitstraling, willen wij onze ambitie verwezenlijken om nog veel meer ondernemers én werknemers te helpen bij het verwezenlijken van hún ambities.