Leren en ontwikkelen: het belang van een strategisch opleidingsplan

Dat leren en ontwikkelen een belangrijk speerpunt is op de huidige arbeidsmarkt is u vast niet ontgaan. De Rijksoverheid heeft zelfs een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ campagne opgezet om met maatregelen, experimenten en regelingen ontwikkeling tijdens de loopbaan aan te moedigen [1]. Om als organisatie relevant te blijven op de arbeidsmarkt, zijn gekwalificeerde en competente medewerkers onmisbaar. Maar hoe geeft u als organisatie invulling aan leren en ontwikkelen? In dit artikel leg ik uit wat een strategisch opleidingsplan is en wat het voor uw organisatie kan opleveren. Ook geef ik tips voor het opstellen van een strategisch opleidingsplan.

Wat is een strategisch opleidingsplan?  

In een strategisch opleidingsplan staat omschreven hoe u als organisatie vorm geeft aan de ontwikkeling van medewerkers. Het plan is afgestemd op de organisatie visie. Een visie is een lange termijnperspectief, een doel waar u als organisatie naar streeft. Als u als zorginstelling bijvoorbeeld de beste patiëntenzorg wilt leveren in uw vakgebied, dan heeft u competente medewerkers nodig om de doelstelling te kunnen verwezenlijken. Welke kennis en vaardigheden de medewerkers hiervoor nodig hebben, staat beschreven in het strategisch opleidingsplan. Het plan is gericht op het heden en de komende jaren, zodat medewerkers competent zijn en blijven.

Verder geeft het plan aan op welke manier uw organisatie kijkt naar leren en ontwikkelen. Ofwel, op welke manier uw organisatie ervoor zorgt dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. Krijgt de medewerker ruimte om zijn eigen leerproces in te richten? Of stuurt de organisatie het leerproces van de medewerker? Worden trainingen fysiek gegeven? Of wordt E-Learning ingezet? Hoe u als organisatie invulling geeft aan leren en ontwikkelen is afhankelijk van het algemene strategische beleid van uw organisatie.

Wat levert een strategisch opleidingsplan op?

Een strategisch opleidingsplan geeft structuur aan leren en ontwikkelen in uw organisatie. Als u weet waar u heen wilt als organisatie en het opleidingsplan hier op afstemt, kunt u gericht invulling geven aan de ontwikkeling van medewerkers en het behalen van de organisatiedoelstellingen. Dit voorkomt dat er ‘zomaar’ een cursus of training wordt gevolgd. Of dat er structureel te weinig aandacht is voor de ontwikkeling van medewerkers in uw organisatie.

Een goed opgezet en uitgevoerd opleidingsplan leidt tot gekwalificeerde en competente medewerkers. En bekwame medewerkers zijn onmisbaar voor het succes van uw organisatie.

Tips voor het opstellen van een strategisch opleidingsplan

Hoe stelt u een strategisch opleidingsplan op? Ik deel hieronder graag mijn tips:

  • Neem u organisatie visie als uitgangspunt. Naar welk lange termijn doel streeft u als organisatie?
  • Kijk naar externe ontwikkelingen. Zijn er ontwikkelingen waar u als organisatie rekening mee dient te houden die het bereiken van uw organisatie visie kunnen versnellen of belemmeren? En hoe speelt u in op deze ontwikkelingen?
  • Ga na over welke kennis en vaardigheden de medewerkers nu en in de komende jaren moeten beschikken om competent te blijven, zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan de organisatie visie. Houdt rekening met de externe ontwikkelingen.
  • Stel concrete doelen ten aanzien van de ontwikkeling van het personeel. Maak de doelstellingen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden).
  • Omschrijf uw visie als organisatie op het gebied van leren en ontwikkelen. Hoe richt u het leerproces in? Geeft u medewerkers eigen verantwoordelijkheid of wordt het leerproces vooral gestuurd? Zorg ervoor dat de visie aansluit bij het algemene strategische beleid van uw organisatie.
  • Maak een planning en begroting. Wat is uw budget en wat zijn de verwachte opleidingskosten? Wanneer worden de scholingsactiviteiten uitgevoerd? 

Bovenstaande tips geven handvatten om een strategisch opleidingsplan op te stellen. Wilt u meer weten over de toevoegde waarde van leren en ontwikkelen in uw organisatie? Of wilt u sparren over het opleidingsbeleid binnen uw organisatie? Neem gerust contact met ons op.  

[1] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen