ontslag op staande voet - tips voor werkgevers

Ontslag op staande voet | Tips voor werkgevers

Geeft een werknemer aanleiding voor direct ontslag? Lees hier wat je als werkgever moet weten over ontslag op staande voet.

Wat is ontslag op staande voet?

Even voor de zekerheid. Wat houdt ontslag op staande voet precies in?

Bij ontslag op staande voet beëindig je de arbeidsovereenkomst met een werknemer direct, zonder opzegtermijn. Je kunt een werknemer alleen ontslaan op staande voet wanneer je hier een dringende reden voor hebt. Hiervoor heb je dan geen toestemming van de kantonrechter nodig.

Wat moet je doen bij ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet moet direct plaatsvinden wanneer de dringende reden duidelijk is. Hier mag je dus niet een paar dagen mee wachten. Wanneer je het ontslag meedeelt, moet je hier ook de reden bij vertellen.

Tip: Bevestig het ontslag op staande voet schriftelijk aan je werknemer. Bijvoorbeeld door een aangetekende brief te sturen.

Dringende redenen voor ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet mag alleen met een dringende reden, zoals:

  • Diefstal
  • Fraude
  • Mishandeling
  • Grove belediging
  • Werkweigering zonder goede reden

Reden voor ontslag onderzoeken

Weet je (nog) niet zeker of de dringende reden voor ontslag terecht is? Dan mag je dit eerst onderzoeken. Bijvoorbeeld omdat je niet zeker weet of een werknemer fraudeert en je dit wilt uitzoeken.

Let op, wacht hier niet te lang mee. Dit onderzoek moet je met spoed doen. Tijdens het onderzoek mag je de werknemer op non-actief stellen (verbieden te werken).

Loonbetaling & Schadevergoeding

Wanneer je een werknemer met een geldige reden op staande voet ontslaat, hoef je het loon niet langer te betalen. Je mag direct de loonbetaling stopzetten.

Is de dringende reden voor het ontslag op staande voet door opzet of schuld? Dan moet je werknemer mogelijk een schadevergoeding aan je betalen.

Conflict over ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is geen fijne situatie om in te belanden. Voor beide partijen niet. Het zou dan ook zomaar kunnen dat ontslag op staande voet voor (meer) conflict zorgt tussen jou en je werknemer. Bijvoorbeeld omdat je werknemer het niet eens is met het ontslag op staande voet. Of omdat je werknemer bij ontslag op staande voet vaak geen recht heeft op een WW-uitkering.

Heb je twijfels over het verloop van de procedure? Dan kun je voor de zekerheid het ontslag bij de kantonrechter aanvragen. Je werknemer kan zelf ook naar de kantonrechter stappen. Wanneer de kantonrechter dan besluit dat er geen dringende reden is voor ontslag, kan hij het ontslag op staande voet ongedaan maken.

Praktijkvoorbeeld: Ontslag op staande voet door cateraar KLM

In 2019 werd een werknemer van het cateringbedrijf van KLM ontslagen op staande voet vanwege diefstal van een flesje water. De werknemer werkte al zo’n 25 jaar bij het bedrijf en besloot op een dag zijn eigen flesje water te vullen met een flesje bronwater van het cateringbedrijf.

De werknemer stapte hiermee naar de rechter maar verloor, ook in hoger beroep. De man had kunnen en moeten weten dat hij geen drinken uit het vliegtuig mocht gebruiken. Het cateringbedrijf van KLM hanteert hierin een “zerotolerance” beleid.

Ontslag op staande voet of ontslag met wederzijds goedvinden?

Ontslag op staande voet is een zware maatregel, die bovendien alleen mag als je er een dringende reden voor hebt. Mogelijk is je situatie er niet naar om een werknemer op staande voet te ontslaan. Of los je het liever in samenspraak op.

Dan kun je ontslag met wederzijds goedvinden te overwegen. Dit doe je dan door een vaststellingsovereenkomst op te stellen. In deze overeenkomst maak je afspraken met je werknemer over het beëindigen van het arbeidscontract.

Ontslag met wederzijds goedvinden heeft voordelen voor beide partijen. Jullie hebben beide op korte termijn zekerheid: namelijk direct nadat jullie de vaststellingsovereenkomst tekenen. Het risico op verdere procedures is groter bij ontslag op staande voet. Daarbij heeft je werknemer bij ontslag met wederzijds goedvinden mogelijk toch recht op een WW-uitkering.

Meer weten? Bekijk het artikel Vaststellingsovereenkomst: Let hier op als werkgever

Wil je een werknemer ontslaan op staande voet?

Of wil je advies over onderhandelingen of het opstellen van de vaststellingsovereenkomst? We helpen je graag verder met juridisch advies op maat. Ontdek hoe wij je verder kunnen helpen.