De bedrijfsarts adviseert: “De medewerker ervaart klachten. Belangrijk is om gedurende de ziekmelding met de werknemer in gesprek te blijven voor aangepast werk (indien medisch mogelijk).” Aan zo’n ‘advies’ heeft u als werkgever natuurlijk niets. Dit advies heb ik letterlijk overgenomen uit een schrijven van een (bekende landelijke) Arbodienstverlener. Door een goede vraagstelling kunt u betere en heldere adviezen van uw bedrijfsarts ontlokken. In dit artikel twintig suggesties voor vragen aan de bedrijfsarts.

In veel arbeidsovereenkomsten is een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen, waarin staat dat de werkgever eenzijdig arbeidsvoorwaarden mag wijzigen. Wij krijgen regelmatig de vraag wat dit nu precies betekent. Kan een werkgever zomaar arbeidsvoorwaarden versoberen zonder instemming van de werknemer? Vooral in economisch zware tijden, zoals de huidige corona-crisis, is dit een relevante vraag. In deze blog leg ik daarom graag uit hoe het zit.

Het erkennen dat je met een vraag echt aan de slag wilt samen met een coach, is een prachtige eerste stap naar verandering en een teken dat jijzelf of je werkgever bereid is te investeren in jouw ontwikkeling. Maar hoe vind je de juiste coach die bij jou en jouw vraag past en waarmee moet je rekening houden in je zoektocht naar een goede coach?

Sinds de invoering in 2012 van de vervalregeling voor wettelijke vakantiedagen lijken werkgevers en werknemers over het algemeen bekend geraakt met deze regeling. Minder bekend is echter dat deze vervalregeling sinds een tweetal uitspraken van het Europese Hof van Justitie (HvJEU) eind 2018, niet zonder meer kan worden toegepast door de werkgever. Vakantiedagen mogen niet zomaar (‘van rechtswege’) vervallen volgens het HvJEU.

Met enige regelmaat komen wij werkgevers tegen die zich niet bewust zijn van de risico’s die zij lopen door onbewuste gebondenheid aan een verplichte cao. Ook de juridische consequenties die een cao met zich mee kan brengen zijn vaak onbekend. Niet zo verwonderlijk, want het cao-recht is behoorlijk ingewikkeld. In deze blog wil ik dan ook proberen om u in begrijpelijke taal van de belangrijkste zaken op de hoogte te brengen.

Het lijkt toch eigenlijk heel simpel en logisch, als je er zelf even niet uitkomt dan vraag je om hulp. En met de positieve gedachte dat mensen elkaar van nature graag willen helpen, zou dit dan toch ook heel makkelijk moeten zijn. Dat laatste herken je zeker wel, want jij staat altijd klaar om iemand te helpen, maar zelf om hulp vragen vind je toch best lastig of doe je helemaal niet. Best tegenstrijdig. Om hulp vragen is zeker geen teken van zwakte, zoals zoveel mensen denken, maar het is juist een teken van kracht. Waarom kan om hulp vragen dan toch zo ontzettend moeilijk zijn?