Het erkennen dat je met een vraag echt aan de slag wilt samen met een coach, is een prachtige eerste stap naar verandering en een teken dat jijzelf of je werkgever bereid is te investeren in jouw ontwikkeling. Maar hoe vind je de juiste coach die bij jou en jouw vraag past en waarmee moet je rekening houden in je zoektocht naar een goede coach?

Sinds de invoering in 2012 van de vervalregeling voor wettelijke vakantiedagen lijken werkgevers en werknemers over het algemeen bekend geraakt met deze regeling. Minder bekend is echter dat deze vervalregeling sinds een tweetal uitspraken van het Europese Hof van Justitie (HvJEU) eind 2018, niet zonder meer kan worden toegepast door de werkgever. Vakantiedagen mogen niet zomaar (‘van rechtswege’) vervallen volgens het HvJEU.

Met enige regelmaat komen wij werkgevers tegen die zich niet bewust zijn van de risico’s die zij lopen door onbewuste gebondenheid aan een verplichte cao. Ook de juridische consequenties die een cao met zich mee kan brengen zijn vaak onbekend. Niet zo verwonderlijk, want het cao-recht is behoorlijk ingewikkeld. In deze blog wil ik dan ook proberen om u in begrijpelijke taal van de belangrijkste zaken op de hoogte te brengen.

Het lijkt toch eigenlijk heel simpel en logisch, als je er zelf even niet uitkomt dan vraag je om hulp. En met de positieve gedachte dat mensen elkaar van nature graag willen helpen, zou dit dan toch ook heel makkelijk moeten zijn. Dat laatste herken je zeker wel, want jij staat altijd klaar om iemand te helpen, maar zelf om hulp vragen vind je toch best lastig of doe je helemaal niet. Best tegenstrijdig. Om hulp vragen is zeker geen teken van zwakte, zoals zoveel mensen denken, maar het is juist een teken van kracht. Waarom kan om hulp vragen dan toch zo ontzettend moeilijk zijn?

Het ter beschikking stellen van personeel (detacheren of uitzenden) is onderworpen aan de omzetbelasting: beter bekend als de btw. Zorgmedewerkers van zorgaanbieders die zich niet in de frontlinie bevinden in de strijd tegen COVID-19, worden door hun werkgevers aangeboden aan zorgaanbieders die zich wel in de frontlinie bevinden. Helaas moet er dan 21% btw worden gerekend over een eventuele kostenvergoeding, terwijl de inlenende zorgorganisatie deze btw niet kan terugvragen van de Belastingdienst. Mijn oproep aan de minister: schrap de btw op de collegiale uitleen van zorgpersoneel vandaag nog! We willen zorgpersoneel zien op de plekken waar ze het hardste nodig zijn. Administratieve en fiscale belemmeringen zijn daarbij volstrekt onwenselijk.

In deze veelbewogen wereld telt op dit moment slechts nog één onderwerp: het corona-virus. De overheid komt steeds weer met nieuwe en strengere maatregelen om het aantal besmettingen in Nederland in te dammen. Niemand weet hoe lang de situatie nog gaat duren en hoe het daarna verder zal gaan. Werkgevers zitten met veel vragen en komen voor moeilijke keuzes te staan. Hoe doorstaan werkgevers en werknemers samen de corona-crisis?