werknemer werkt niet mee aan re-integratie

Werknemer werkt niet mee aan re-integratie | Tips voor werkgevers

Wat als een werknemer niet meewerkt aan zijn of haar re-integratie? Lees hier wat je kunt doen als werkgever.

Samen werken aan de re-integratie

Wanneer een zieke werknemer (deels) hersteld is, is de volgende stap re-integreren. Re-integratie is iets tussen jou en je werknemer. Hierin hebben jullie beide verplichtingen.

Als werkgever moet je er natuurlijk alles aan doen om ervoor te zorgen dat je werknemer weer aan het werk gaat. Hiervoor zoek je eerst voor een oplossing binnen je organisatie en anders daarbuiten. Maar je bent als werkgever niet de enige met verplichtingen; ook de werknemer moet actief meewerken aan zijn of haar re-integratie.

Oordeel van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts heeft een belangrijke rol binnen het re-integratietraject. Die beoordeelt namelijk wat de werknemer aan kan en wat dit inhoudt voor het werk. Op basis van die mogelijkheden en beperkingen kan worden bepaald welk werk passend is voor de werknemer.

Werknemers hebben verplichtingen tijdens de re-integratie

Je werknemer is verplicht mee te werken aan zijn of haar re-integratie. Bijvoorbeeld door ander werk binnen de organisatie te gaan doen of een cursus te volgen.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat de werknemer nog niet zijn of haar eigen (zware) functie kan uitvoeren, maar wel lichtere werkzaamheden. Je bent als werkgever verplicht om na te gaan of dit mogelijk is binnen de organisatie. Is dit het geval? Dan is de werknemer verplicht in te gaan op dit aanbod van passend werk.

Werkt de werknemer in jouw ogen niet mee aan de re-integratie? Dan zijn er een aantal dingen die je als werkgever kunt doen.

Communiceer met de werknemer

Zorg er in de eerste plaats voor dat je duidelijk communiceert met je werknemer. Check of je werknemer op de hoogte is van zijn of haar plichten. En leg dan uit waarom jij vindt dat de werknemer hier niet aan voldoet.

Je kunt tijdens dit contact de werknemer al waarschuwen voor vervolgstappen wanneer hij of zij niet besluit mee te werken. Bijvoorbeeld dat je daarna een deskundigenoordeel zult aanvragen bij UWV (daarover later meer).

Vraag om advies bij je re-integratiespecialist

Kom je er alleen met je werknemer niet uit? Dan kun je hulp vragen bij je re-integratiespecialist. Dit is niet verplicht. Maar zo’n extra paar ogen én de kennis en ervaring kan wel helpen je werknemer te stimuleren mee te werken.

Hulp bij re-integratie? Bel ons: 085 – 0188 585

Vraag een deskundigenoordeel aan bij UWV

Is er onduidelijkheid over de inspanningen tijdens het re-integratietraject? Of zijn jullie het hier simpelweg niet over eens? Dan kan zowel werkgever als werknemer ervoor kiezen een deskundigenoordeel aan te vragen bij UWV. Die beoordeelt dan de situatie en brengt hier een advies over uit.

Loonbetaling opschorten of stopzetten

Heb je de eerdere stappen doorlopen, maar werkt de werknemer nog niet mee aan de re-integratie? Dan kun je in sommige gevallen de loonbetaling opschorten of stopzetten. Maar let op, dat kan niet zomaar.

Je mag als werkgever het loon opschorten wanneer je niet kunt controleren of je werknemer daadwerkelijk arbeidsongeschikt of ziek is. Bijvoorbeeld omdat de werknemer niet naar de bedrijfsarts gaat. Loon opschorten houdt in dat je dit met terugwerkende kracht betaalt wanneer de werknemer alsnog besluit mee te werken aan de re-integratie.

Weigert je werknemer te re-integreren? Bijvoorbeeld door passend werk te weigeren of de genezing te belemmeren? Dan kun je het loon stopzetten. Wanneer je de loonbetaling stopzet, hoeft dit niet met terugwerkende kracht worden betaald. Dit is dan ook een zwaardere maatregel.

Overweeg je het loon van je werknemer op te schorten of stop te zetten? Zorg er dan voor dat je alle zaken goed op orde hebt:

  • Voldoe aan je eigen verplichtingen als werkgever
  • Waarschuw de werknemer van te voren
  • Vraag om advies bij een (re-integratie)specialist
  • Bouw een dossier op en leg communicatie vast
  • Zorg ervoor dat je voldoende grond hebt om de sanctie op te leggen

Arbeidsovereenkomst laten ontbinden

Werkt de werknemer ondanks de loonstop nog niet mee aan re-integratie? Dan kun je de arbeidsovereenkomst laten ontbinden door een kantonrechter. De arbeidsovereenkomst wordt dan ontbonden op grond van schending van de re-integratieverplichtingen.

Zorg er ook hier voor dat je jouw eigen zaken goed op orde hebt. Je moet kunnen aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om de werknemer te laten re-integreren. Daarnaast is het slim om vooraf juridisch advies in te winnen.

Hulp bij re-integratie?

Werkt je werknemer niet mee aan re-integratie? Of zit je met een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.