Coaching binnen je werk

Het kan zijn dat jij, of een van je medewerkers, ergens tegenaan loopt op het werk. Dit kan een grote impact hebben op je (mentale) gezondheid. Dan is het fijn als iemand met je meedenkt over een oplossing.

Heb jij jezelf wel eens een van deze vragen gesteld?

  • Hoe kan ik (beter) omgaan met werkstress?
  • Past deze functie nog wel bij mij?
  • Hoe vind ik een goed evenwicht tussen werk en privé?
  • Hoe kan ik mijn werk beter plannen of organiseren?
  • Waarom heb ik altijd conflict met die ene collega?
  • Hoe stel ik me assertiever op in mijn werk?

Onderzoek wijst uit dat professionele coaching een effectieve interventie voor organisaties is. Ga aan de slag met jouw werkgerelateerde vraagstuk met behulp van onze gecertificeerde coach. Ontdek onze coaching voor medewerkers.

Coachingstraject – De stappen

We starten een coachingstraject altijd met een intakegesprek. Deze is gratis en geheel vrijblijvend. Tijdens zo’n eerste gesprek bespreken we wat de vraag is en doen we een voorstel voor het aantal coachsessies. Het is belangrijk dat er tijdens deze eerste ontmoeting een veilige sfeer en open communicatie ontstaat. Voor een fijn en effectief verloop van het coachingstraject is het essentieel dat de cliënt zich op zijn of haar gemak voelt. Na de intake volgen er een aantal coachsessies waar dieper wordt ingegaan op het vraagstuk.

Alles wat wordt besproken tijdens het coachingstraject is volstrekt vertrouwelijk en zal niet met derden worden gedeeld. De locatie van de coachsessies kunnen worden afgestemd.

Professionele coaching

Loop je ergens tegenaan binnen je professionele leven? Laat je coachen door een erkende begeleider en werk samen richting een oplossing. Laten we eens kennismaken.

Hoe anderen onze coaching hebben ervaren

“Direct na de eerste sessie met Jessica, had ik al het gevoel een aantal resultaten te hebben bereikt, hoewel ik mij dat op dat moment misschien niet volledig realiseerde. Jessica is als coach opgewekt, energiek en pragmatisch. Op soms subtiele wijze wist ze mij aan het denken te zetten en een negatieve gevoelstoestand mijnerzijds om te zetten naar een meer positieve houding. In eerste instantie had ik dit niet (volledig) in de gaten en pas in de opvolgende sessie, toen we ook even terugkeken naar de vorige sessie, bleek dat mijn beeld van mijn situatie radicaal verbeterd was. Ik was op een aantal punten in actie gekomen en had tastbare resultaten bereikt. Dit had vervolgens een grote impact op mijn beleving en ik bleek een stuk positiever ‘in de wedstrijd te staan’ dan bij aanvang van het coachingstraject.

De resultaatgerichte no-nonsens aanpak van Jessica beviel enorm goed. Ze heeft een scherp oog voor sociale verhoudingen en heeft het vermogen om je aan het denken te zetten, zonder dat je meteen het gevoel krijgt dat ze hierop uit is (ongedwongen). Ik ken Jessica al langer, maar ik weet zeker dat haar coachees net als ik haar toegankelijkheid en open houding zullen herkennen en waarderen.

Anomiem