Wetgevingsmonitor zorg

De gezondheidszorg wordt beheerst door complexe en steeds veranderde regelgeving. Hoe zorg je in een oerwoud van regels dat je als zorgaanbieder daaraan voldoet en blijft voldoen, reputatieschade voorkomt en altijd compliant bent? Met Heron zijn we jouw on-demand juridisch team. We zijn je eerstelijns vraagbaak. Maar we zorgen ook dat je proactief in kunt spelen op veranderende regels. Dat doen we met onze Wetgevingsmonitor voor de zorg.

Meer over Wetgevingsmonitor zorg

Externe klachtenfunctionaris

Zorgaanbieders die onder de Wkkgz vallen zijn verplicht een klachtenfunctionaris aan te stellen. Of je nu behoefte hebt aan een vaste klachtenfunctionaris of eentje op afroep om in tijden van drukte bij te springen, de juristen van Heron helpen je graag. Zo beschik je als zorgaanbieder altijd over een deskundige klachtenfunctionaris en voldoe je op een efficiënte manier aan de wettelijke eis.

Meer over Klachtenfunctionaris

Maatschappen & medisch specialistische bedrijven

Als zorgverlener ben je waarschijnlijk wel bekend met maatschappen en/of medisch specialistische bedrijven (MSB’s). De wetgeving voor de maatschap stamt uit 1838 en is soms ondoorgrondelijk, maar ook de wetgeving voor corporaties en besloten vennootschappen is complex. Zorgspecifieke wet- en regelgeving vertroebelt het beeld verder en er kunnen intern geschillen ontstaan. Goede afspraken zijn onontbeerlijk. Ontdek hoe onze deskundige juristen jou kunnen helpen om gedoe binnen een maatschap en/of MSB te voorkomen. Uiteraard staan we ook klaar om bij geschillen naar een duurzame oplossing te werken.

Juridisch advies voor zorgaanbieders

Wet- en regelgeving in de gezondheidszorg is omvangrijk en ingewikkeld: stelselwetgeving, zoals de WMG, Zvw, Wlz of Wmo, kwaliteitswetgeving zoals de Wkkgz, Wtza of de Wet BIG en patiëntenwetgeving zoals de AVG, WGBO, Wzd of Wvggz. En dan zijn er ook nog verplichtingen en normen die volgen uit een omvangrijk apparaat van richtlijnen, regelingen, protocollen en standaarden. Je raakt er snel in verdwaald.

Onze juristen kennen de weg en kunnen je persoonlijk en in begrijpelijke taal adviseren over alle gezondheidsrechtelijke vraagstukken, zodat jij je kunt concentreren op het allerbelangrijkste: de patiënt.