Voor wie?

Iedere zorgaanbieder is op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht een klachtenfunctionaris in te stellen. Deze plicht geldt ook voor solistisch werkende zorgverleners. Het gaat om zorgaanbieders die zorg leveren gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet landurige zorg (Wlz). Denk aan huisartsen, tandartsen, apothekers, ziekenhuizen, zelfstandige klinieken, GGZ-instellingen, fysiotherapeuten, verzorgingstehuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg, dagbesteding, et cetera. Daarnaast vallen ook aanbieders van ‘andere zorg’ onder de verplichting. Dan kun je denken aan aanbieders van alternatieve geneeskundige of (niet-noodzakelijke) cosmetische zorg.

Wat doet een klachtenfunctionaris?

De Wkkgz schrijft voor dat de zorgaanbieder een of meerdere ‘daartoe geschikt te achten’ personen aanwijst die patiënten en/of cliënten gratis adviseren bij het formuleren en indienen van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om de klacht op te lossen. Als de klachtenfunctionaris een werknemer is van de zorgaanbieder, dient de zorgaanbieder de onafhankelijkheid van de klachtenfunctionaris te waarborgen.

Het doel van de klachtenfunctionaris is om in een vroeg stadium klachten laagdrempelig op te lossen. Dat is vaak ook veel minder kostbaar dan wanneer een klacht escaleert. Door de deskundigheid en onafhankelijke positie van de klachtenfunctionaris worden de (pijn)punten van de patiënt of cliënt snel duidelijk. Dit bevordert een vlotte en goede afhandeling van de klacht.

Externe klachtenfunctionaris

Met een deskundige externe klachtenfunctionaris van Heron kun je als zorgaanbieder op een efficiënte manier voldoen aan de wettelijke eis. Onze juristen helpen je graag en kunnen zowel als vaste klachtenfunctionaris of op afroep worden ingezet voor jouw zorgonderneming:

  • Deskundigheid: vergroot de kans aanzienlijk om de klacht vlot en goed te verhelpen;
  • Bespaar tijd van jezelf en/of het personeel van jouw zorgorganisatie;
  • Geen investeringen in cursussen en trainingen voor klachtenfunctionarissen;
  • De onafhankelijkheid is gewaarborgd;
  • Flexibel inzetbaar en kosteneffectief;
  • Vergroot patiënt- en/of cliënttevredenheid en voorkomt escalatie van de klacht.

Externe klachtenfunctionaris nodig?

Bel ons vandaag nog of stuur een bericht!

Neem contact op