Verzuimregistratie

Vanaf de eerste ziekmelding, heb je te maken met verzuim. Het is raadzaam om het verzuim van medewerkers bij te houden. Op die manier heb je een duidelijk overzicht van het verzuim binnen je organisatie.

Een verzuimregistratie die op orde is, geeft je inzicht in het verzuim per persoon. Meldt een medewerker zich vaak ziek? Dat kan een signaal zijn dat er iets niet goed gaat. Dit hoeft natuurlijk niet fysiek te zijn. Verzuim wordt ook vaak veroorzaakt door mentale problematiek of conflicten op de werkvloer of thuis.

Verzuimende medewerkers

Een goed begin is het halve werk. Als je signalen van verzuim vroeg opmerkt, kun je er snel mee aan de slag. Hoe langer er wordt aangemodderd, hoe groter de kans op een langlopend traject. In de beginstadia valt de meeste winst te behalen om dit te voorkomen. En daar hebben uiteindelijk alle betrokkenen baat bij.

Wetgeving

Werkgevers en verzuimende medewerkers zijn in de eerste 2 ziektejaren wettelijk verplicht een aantal stappen te doorlopen. Tijdens deze periode betaal je als werkgever loon door en ligt de focus op terugkeer naar werk.

Beide partijen moeten actief aan de slag met de re-integratie van de zieke medewerker. Doe je hier als werkgever niet genoeg aan? Dan kan het zijn dat het UWV een sanctie oplegt. Werkt de medewerker onvoldoende mee aan zijn re-integratie? Dan gelden ook hier sancties voor.

Re-integratie

Jullie zijn dus samen verantwoordelijk voor de re-integratie. Hoe die re-integratie eruit ziet, hangt sterk af van de reden van het verzuim. Een medewerker is soms al geholpen met een aangepaste werkplek of (tijdelijk) minder werkuren. In andere gevallen kan een medewerker ander werk gaan doen, dat beter past bij zijn of haar nieuwe situatie.

Casemanagement – Verzuim & Re-integratie

Voor alle betrokkenen is het fijn als het verzuim en de re-integratie soepel verloopt. Wij kunnen jullie ondersteunen tijdens het re-integratietraject met:

  • Duidelijke communicatie met werkgever & medewerker
  • Korte lijnen met de bedrijfsarts
  • Schakelen met verzekeraar & hulpverleners
  • Draagvlak creëren bij collega’s

Onze casemanagers zitten kort op de bal en werken oplossingsgericht. Dit doen ze door kritisch te kijken naar de situatie en de juiste vragen te stellen. Hierbij wordt er altijd rekening gehouden met regelgeving en de privacy van de betrokkenen.

HR ondersteuning op maat

Heb je te maken met verzuimende of re-integrerende medewerkers en zou je hier begeleiding in willen? Of zit je met een andere HR gerelateerde vraag? Neem dan gerust contact met ons op.