Privacy verklaring

Heron Adviesgroep is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Heron Adviesgroep verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij via deze website verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres;
 • informatie die je zelf invult in het contactformulier.

Ook bij gebruikmaking van onze diensten verwerken we je persoonsgegevens. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens, dat is namelijk afhankelijk van de dienstverlening.

De volgende persoonsgegevens kunnen door Heron Adviesgroep worden verwerkt:

 • cv;
 • e-mailadres;
 • functie;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • IBAN;
 • salaris;
 • leeftijd;
 • motivatiebrief;
 • NAW-gegevens;
 • inloggegevens;
 • opleidingsniveau;
 • telefoonnummer;
 • vragen die jij aan ons stelt en/of meldingen en overige informatie die jij aan ons doorgeeft.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Heron Adviesgroep verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • de overeenkomst/dienstverlening met jou uit te kunnen voeren;
 • te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Heron Adviesgroep bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Heron Adviesgroep verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Heron Adviesgroep gebruikt één (type) cookie en dat is de _ga cookie van Google Analytics waarmee de bezoekersstatistieken van de website worden bijhouden. Dit wordt pseudo geanonimiseerd gedaan. Er wordt dus geen persoonlijke informatie bijgehouden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Heron Adviesgroep en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@herongroep.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Heron Adviesgroep wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Heron Adviesgroep neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@herongroep.nl.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 20 november 2020.

Contactgegevens Heron Adviesgroep

Post- en kantooradres:

‘t Voorhuys, eerste verdieping
Dorpsstraat 5
2661 CD, Bergschenhoek

Tel.: 085 – 0188 585

E-mail: info@herongroep.nl

Website: https://heronadviesgroep.nl