Het ter beschikking stellen van personeel (detacheren of uitzenden) is onderworpen aan de omzetbelasting: beter bekend als de btw. Zorgmedewerkers van zorgaanbieders die zich niet in de frontlinie bevinden in de strijd tegen COVID-19, worden door hun werkgevers aangeboden aan zorgaanbieders die zich wel in de frontlinie bevinden. Helaas moet er dan 21% btw worden gerekend over een eventuele kostenvergoeding, terwijl de inlenende zorgorganisatie deze btw niet kan terugvragen van de Belastingdienst. Mijn oproep aan de minister: schrap de btw op de collegiale uitleen van zorgpersoneel vandaag nog! We willen zorgpersoneel zien op de plekken waar ze het hardste nodig zijn. Administratieve en fiscale belemmeringen zijn daarbij volstrekt onwenselijk.

In deze veelbewogen wereld telt op dit moment slechts nog één onderwerp: het corona-virus. De overheid komt steeds weer met nieuwe en strengere maatregelen om het aantal besmettingen in Nederland in te dammen. Niemand weet hoe lang de situatie nog gaat duren en hoe het daarna verder zal gaan. Werkgevers zitten met veel vragen en komen voor moeilijke keuzes te staan. Hoe doorstaan werkgevers en werknemers samen de corona-crisis?