In dit nieuwe jaar staan ons vrijwel zeker weer nieuwe wetten en regels voor de zorgsector te wachten. Komen er nieuwe maatregelen op het gebied van de vrije artsenkeuze, digitalisering, fraudebestrijding en bescherming van persoonsgegevens? Hieronder een greep uit de momenteel in behandeling zijnde wetsvoorstellen. Deze bevinden zich vrijwel allemaal nog in de startfase van het wetgevingsproces. Het is dus niet zeker of de wetten uiteindelijk in werking zullen treden. De wetsvoorstellen zijn echter wel interessant genoeg om nauwlettend in de gaten te houden.